UDALOSTI

Spevácky zbor reprezentuje školu na rôznych školských a mimoškolských podujatiach. Okrem toho, že obohacujeme svojím spevom všetky celoškolské prvopiatkové sväté omše a sväté omše v prikázané sviatky, zúčastňujeme sa aj iných podujatí, napr. celoškolská Krížová cesta, Milión detí sa modlí ruženec, vystúpenia na vianočnej burze a iné.
Náš zbor už niekoľko rokov slúži v Konkatedrále svätého Mikuláša na
svätých omšiach na začiatku a v poslednom
čase najmä na konci školského roka, účinkoval na Celodiecéznej odpustovej
slávnosti v Obišovciach, na koncertoch organizovaných združením Magis,
ktoré pomáha týraným ženám a matkám v núdzi, na koncertoch
organizovaných CZUŠ svätého Mikuláša ( napr. koncert Prešovčania Prešovčanom v PKO 2010) a na iných podujatiach. Niekoľkokrát
sme spievali na svätých omšiach spojených so stužkovou slávnosťou našich
maturantov a v júli v roku 2011 sme pripravili aj náš
vlastný koncert spojený s duchovným slovom, ktorý mal veľký úspech.
Medzi ďalšie vystúpenia patrí vystúpenie na prehliadke speváckych gospelových zborov Spevom k srdcu, srdcom k Bohu v r. 2011 v Košiciach, služba na ekumenickej
pobožnosti v Prešove v januári 2016, či na Arcidiecéznom stretnutí
mládeže 2016 v Prešove. ADSM bolo pre nás veľmi významným duchovným podujatím, ktoré nás nesmierne obohatilo a dostalo sa nám veľa povzbudivých reakcií od zúčastnených mladých aj starších ľudí, čo nás povzbudilo do ďalšej práce.  Spievali sme aj na svadbe našej bývalej členky, čo
bolo pre nás veľmi milou skúsenosťou a veľkým duchovným obohatením.