Svätý Mikuláš

Vložt

1. Keď bola núdza, keď bola bieda, prišiel si pomôcť, kde bolo treba.

Dával si dary ajdobré slovo, napĺňal srdcia nádejou novou.

Smädným dal vodu, hladným dal chleba, vraveli s úctou: Hľa to je náš

láskavý biskup Mikuláš.

2. Aj keď je náš svet iný než vtedy, stále nás trápia rozličné biedy.

Vždy niečo chýba, niečo sa stráca, vždy je pre teba na svete práca.

Stále sú hladní, stále sú smädní, voláme s láskou: Príď opäť náš

láskavý svätý Mikuláš.

3. Prines nám dary lásky a viery, prines nám nádej na život večný.

Oroduj za nás u nášho Pána, nech sa nám v nebi otvára brána.

Chceme Ti srdcia aj duše zveriť, oddaných verných stále nás máš,

láskavý svätý Mikuláš.

text a hudba: B. Herstek