O NÁS

V súčasnosti /2018-2019/ sú členmi zboru žiaci školy vo veku od 12 do 18 rokov pod vedením Mgr. Annamarie Jerigovej, ale  zbor spolupracoval aj s inými pedagógmi našej školy, ktorí boli najmä korepetítormi. Boli medzi nimi Mgr. Martina Kirová, Mgr. Gabriela Franková (Rabadová), v súčasnosti je to Mgr. Jana Sukovská. Repertoár tvoria prevzaté piesne rôznych domácich aj zahraničných gospelových spevákov a súborov, ale aj vlastná tvorba. Zbor existuje na báze úzkej spolupráce Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša s Cirkevnou základnou  umeleckou školou svätého  Mikuláša (  Iveta Fiľakovská, Mgr. Zuzana Marcinová, Stanislav Šarišský, Dis.Art.)

Často spolupracuje aj s bývalými študentmi, ktorí sa k nám radi vracajú a občas si s nami zaspievajú.
 V novom zbore (od roku 2006) sa už vystriedalo takmer 150 členov. Keďže nie je možné vytvoriť stály kolektív, pretože deti rastú, dospievajú a odchádzajú zo školy, práca v takomto type zboru je namáhavá,  ak sa snaží udržať si určitú umeleckú kvalitu. Preto do činnosti tohto zboru
 už bolo vloženej veľa energie a tvrdej práce zo strany pedagógov aj zo strany študentov, ktorých cieľom je šíriť dobré meno školy a zároveň evanjelizovať a tak prispievať k šíreniu kresťanskej kultúry.                .