2017-2018

V tomto šk. roku sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka speváckej súťaže študentov stredných škôl O Alžbetinu ružu, kde môžu súťažiť v štyroch kategóriách: náboženská pieseň, ľudová pieseň, moderná pieseň a duet. V kategórii ľudová pieseň sa Nikole Jurašekovej, dnes už známej speváčke ľudových piesní, podarilo získať 1. miesto a v kategórii duetá získali chlapci Jakub Jeriga a Jakub Jurašek 3. miesto. Srdečne blahoželáme!