Toto sú dni

V

1. G Toto sú dni C Eliáša,
keď G preniká D svet Pánov G hlas.
Toto sú dni, keď Tvoj C sluha Mojžiš,
G obnovil D zákon Tvoj Gzas.
hmi Hoci sú dni veľkej emi skúšky,
keď C hlad, temno vzpiera sa v D nás,
sme G stále tým hlasom na C púšti
kričiac:"Tak G priprav sa, D prichádza G Pan!"R. Hľa vchádza G Pán na oblakoch k C nám
ako slnka G jas, poľnica už D znie.
Zdvihni G hlas, je tu jubilejný Crok,
zo Siona G spása D príde k G nám

.2. Toto sú dni Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
Toto sú dni, keď Tvoj sluha Dávid,
zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás
a my sme tí pozvaní Jemu slúžiť
a oznámiť, čo zveril nám.