Náš Pán On je kráľov Kráľ


Náš Pán On je kráľov Kráľ


Awesome God - Náš Pán On je kráľov Kráľ

Slovenská verzia

Refrén:
Náš Pán, On je kráľov Kráľ jeho trón, bude naveky stáť, On má všetku vládu a
moc. Náš Pán On je kráľov Kráľ.

1. sloha:
Keď rukávy si vyhŕňa, tak On vždy dôvod na to má, (náš Pán On je kráľov Kráľ).
On má hrom na svojich stopách a blesk v mocných rukách, (náš Pán On je kráľov Kráľ).
A tiež Boh nežartoval, keď vyhnal preč ľudí z raja
a dôvod tiež mal, keď na kríži mrel za nás.
Jeho príchod sa už blíži ,preto mal by si už veriť, že náš Pán On je kráľov
Kráľ.

2. sloha:
A keď aj noc je tmavá nevidíš jasot hviezd, (náš Pán On je kráľov Kráľ).
Veď to On do tmy žiari je Svetlo našich ciest, (náš Pán On je kráľov Kráľ).
Svoj hnev a súd Boh vylial na Sodomu a zľutovanie On dal nám na kríži,
a tak teraz dúfam, že hneď nezabudneš, že náš Pán On je kráľov Kráľ.

Anglická verzia

Chorus:
Our God is an awesome God, He reigns from heaven above With wisdom,
power, and love Our God is an awesome God

1. verse:
When He rolls up His sleeves He ain't just putting on the ritz (Our God is an
awesome God)
There's thunder in His footsteps And lightning in His fists (Our God is an
awesome God)
And the Lord wasn't joking When He kicked 'em out of Eden
It wasn't for no reason That He shed His blood His return is very close
And so you better be believing that Our God is an awesome God

2. verse:
And when the sky was starless In the void of the night (Our God is an awesome
God)
He spoke into the darkness And created the light (Our God is an awesome God)
Judgement and wrath He poured out on Sodom
Mercy and grace He gave us at the cross
I hope that we have not Too quickly forgotten that Our God is an awesome God.

Hudba a Text: Rich Mullins