Vitajte na internetovej stránke školského speváckeho zboru HLASY PRE NEBO

Táto stránka vznikla z potreby prezentovať uskutočnené aktivity v minulosti, prebiehajúce  v  súčasnosti  a plány zboru do budúcnosti, lebo jeden múdry človek raz povedal: "čo nie je napísané - ako keby sa ani nestalo".  Stránka je určená členom zboru, študentom našej školy, sympatizantom a tiež  širokej verejnosti.

Školský gospelový spevácky zbor existoval pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove už dlhší čas,
 ale od roku 2006 pod novým  vedením a  od mája 2009 pod názvom Hlasy pre nebo.
Jeho hlavnou náplňou je obohacovať spevom celoškolské prvopiatkové sväté omše
a tiež sväté omše v prikázané sviatky a tak povzbudzovať zúčastnených k hlbšiemu prežívaniu
eucharistického tajomstva. Spevácky zbor okrem toho reprezentuje školu na rôznych školských a mimoškolských podujatiach.

Hudba nám
nenapodobniteľným spôsobom dáva zažiť a precítiť nebeský pokoj, alebo
naopak, burcuje nás k činnosti, k aktivite, vyvoláva v nás pocit
šťastia i smútku, radosti i bolesti. dokáže nás vzdialiť od
všedného, každodenného života a povzniesť nášho ducha.

Hovorí sa, že kto spieva, dvakrát sa modlí. Aj náš spev má byť v prvom rade modlitbou. Chceme vyspievať všetky naše túžby, radosti i žiale, chceme sa prostredníctvom spevu spojiť s tým, ktorého chceme aj osláviť. A zároveň chceme ukázať, že sa nehanbíme za svoju vieru, preto neustále svedčíme o tom, čo Boh robí v našich životoch a chceme  využiť všetky dary a talenty, ktoré sme od neho dostali, na jeho slávu. Verríme, že naše aktivity povzbudia mnohých mladých ľudí, najmä študentov našej školy k tomu, aby neváhali aj oni prispieť svojou aktivitou k šíreniu viery a ohlasovaniu evanjelia.

Radi privítame nových členov, ktorými musia byť žiaci alebo študenti Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša. Každý, kto rád spieva, hrá na hudobnom nástroji, alebo môže pomôcť inak, je vždy vítaný.  Sme dobrá partia, ktorá sa popri práci dokáže aj zabaviť a vždy máme dobrú náladu. Začíname hlasovou a rytmickou rozcvičkou, intonačnými a harmonickými cvičeniami, čím si zdokonaľujeme svoj hlasový aparát. Naše piesne spievame väčšinou trojhlasne, okrem slovenčiny spievame i v angličtine, v ruštine, vo francúzštine, i taliančine.


  


Vytvorte si webové stránky zdarma!